arrow_downward

MyKid

Vi i Rustadporten barnehage bruker MyKid for fremmøteregistrering, sovelister, ferie og fravær, aktiviteter og påmelding, telling av barn, tillatelser og beskjeder knyttet til det enkelte barnet og mye mer.

Måltider

Barna kan spise havregrøt laget i barnehagen eller medbrakt til frokost.

Alle andre måltider dekkes av kostpengene; lunsj og ettermiddagsmat. Barna får servert alt de trenger av mat, frukt/grønt og drikke.

Vi legger vekt på at barna skal ha et sunt og variert kosthold. Vår egen kjøkkenhjelp tilbereder deilig lunsj til oss.

Vedtekter

Barnehagen har to sett vedtekter, vedtekter for barnehagen og vedtekter for samvirkeforetaket.

Enhver barnehage skal ifølge lov om barnehager ha vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene skal inneholde bestemmelser om:

  1. Eierforhold.
  2. Formål, dersom eier ønsker særlige bestemmelser om livssyn etter § 1 fjerde ledd.
  3. Eventuell reservasjon fra denne lov § 1 andre ledd, jf. tredje ledd.
  4. Hvem som er opptaksmyndighet.
  5. Opptakskriterier.
  6. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist.
  7. Hvem som fastsetter foreldrebetalingen.
  8. Leke- og oppholdsareal pr. barn.
  9. Barnehagens åpningstid.

Årsplan

Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet, og planen dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser.

Årsplanen viser hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold til pedagogisk praksis.

Ny Rammeplan for barnehagen trådde i kraft 1. august 2017

Rammeplanen er en forskrift til lov om barnehager, og fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver.

Nåværende årsplanen er for barnehageåret 2018 – 2019.

© Rustadporten Barnehage 2019 -