arrow_downward

Velkommen til oss

Rustadporten barnehage er en foreldreeid samvirkebarnehage i Ås kommune, som åpnet oktober 1999. Årsmøtet i mars er samvirkeforetakets øverst organ.

Fra 1. november 2021 driftes barnehagen av stiftelsen Kanvas.


Rustadporten har delt inn i to enheter hvor vi har småbarnsenhet med barn fra 1-3 år hvor barna går på Nasse Nøffs binge og Tigerhytta. Storbarnsenhet med barn fra 3-6 år hvor barna går på Ole Brumms hule og Tussis hage.

Rustadporten barnehage legger vekt på gode relasjoner, lek og aktivt uteliv. Lokalene våre er tilrettelagt for variert lek og læring i store og små grupper. Vi har et variert uteområde, som bl.a. inneholder Hundremeterskogen og Timetersfotballbanen. I Hundremeterskogen vår har vi en stor grillhytte. Vi har også en fin uteplass i den store naboskogen vår, med bl.a. bålplass og gapahuk.

Vi har i løpet av våren og sommeren 2019 fått bygget til tilbygg til storbarnsenheten, hvor de har mulighet til å sitte og spise ute i vær og vind. Vi har også oppgradert uteområde med kunstgress, små lekehytter til store og små og en liten hytte i hundremeterskogen. Sandkassen har blitt oppgradert med ny sand og med muligheter for å sette opp seil på varme sommerdager. Ta en titt i albumet vårt for bilder av uteområdet vårt!

Uteliv er viktig for alle avdelinger, hver dag i barnehagen. Barnehagen har et spesielt fokus på AKTIVT UTELIV. Forskning viser at i barnehager hvor det legges vekt på utelek og friluftsliv, leker barna flere fantasileker. Barn som leker i naturen får bedre koordinasjon, balanse, orienteringsevne og styrke.

Rustadporten barnehage skal være et sted der

  • Hvert enkelt barn blir anerkjent som seg selv i et trygt og likestilt miljø
  • Samspill og vennskap er i fokus
  • Dagene preges av spontanitet, glede og humor
  • Barna opplever og erfarer varierte utfordringer gjennom lek
  • Det legges til rette for at alle barn har like muligheter, opplever mestring, og at det er rom for å prøve og feile.

Våre avdelinger

Rustadporten har delt inn i to enheter hvor vi har småbarnsenhet med barn fra 1-3 år hvor barna går på Nasse Nøffs binge og Tigerhytta. Storbarnsenhet med barn fra 3-6 år hvor barna går på Ole Brumms hule og Tussis hage.

Nasse Nøff og Tigerhytta

Det viktigste på småbarnsavdelingene er det helt grunnleggende; hvert enkelt barns behov for mat, stell, nærhet og søvn, skape gode relasjoner, omsorg og trygghet. Vi må være nær, sitte på gulvet så barna har et fang å krype opp i. Det er rutinene som preger livet her på småbarnsavdelingen, og gjennom stadige repetisjoner av de daglige gjøremålene vil barna bli trygge på dagsrytmen og lære å bli mer selvstendige og forbedre ferdighetene sine. Det er viktig at vi tar oss god tid i hverdagen så barna får mulighet til utforsking og utprøving av dagens små og store aktiviteter. Det er så mye læring i alle hverdagssituasjonene. 

De yngste barna kommuniserer mye med kroppsspråket, men også med lyder eller ord gir de oss mye informasjon. Barna gir uttrykk for følelser, intensjoner og hvor fokuset deres er. Vi voksne er også stillasbyggere i samtalene med barna ved å gjenta med en hel setning det barnet uttrykker med enkeltord. Vi setter ord på barnas handlinger, på ting i hverdagen, på tanker og følelser som barna gir uttrykk for. Dette er vesentlig i forhold til språkutviklingen.

Noe av det mest særegne ved 0-3-åringer, er at de er veldig kroppslige. Den beste garantien for at barna får være fysisk aktive og bruke kroppen, er at de får være ute. Vi har en adskilt og skjermet uteplass for de yngste. Dette gir de en stor trygghet, og vi voksne er alltid rett i nærheten. Ute er det utfordringer og mestringsmuligheter for alle, fra de krabber, stabber eller løper av gårde. 

Vi har to områder som er tilpasset småbarsavdelingene. Den ene ligger bak Nasse Nøff, og den andre er bak tigerhytta. Småbarnsenheten bruker også området hvor storbarnsenheten holder til når dette er ønskelig. Det er laget soveplass ute under tak til småbarnsenheten. Her er det mulighet for å ligge i vogn.

Tussi og Ole Brumms Hule

På storbarnsenheten er det et stort fokus på aktivt uteliv. Hvert barn skal ha minst en tur i uka.  Aktivt uteliv gir barna spennende opplevelser som skaper nysgjerrighet, interesse og kreativitet som vil gjenspeiles i både lek og læring gjennom året. Når barna leker ute, hvor tingene som brukes ikke er definert gjennom en bil eller en spade, vil barna bruke fantasien og kreativiteten sin på en helt annen måte. For de voksne handler det om å se mulighetene og finne gode aktiviteter og løsninger som inspirerer barna. Det er mange aktiviteter som kan være aktuelle, som spikking, klatring, hinderløyper, lage mat på bål, plukke bær og lage syltetøy, skitur, skøytetur, maling i snø, sporjakt m.m.

Hvert barn skal  føle at de blir sett og hørt, og vite at de er gode nok akkurat som de er. Hvordan barn opplever møte med andre vil påvirke barnas oppfatning av seg selv. En forutsetning for barns trivsel i barnehagen er vennskap med andre barn. Hvert enkelt barn skal gis mulighet til å delta i lek. Vi er opptatt av å bygge gode relasjoner mellom barna og mellom barn og voksne. Samspill er avgjørende for barns læring og utvikling av sosial kompetanse. Det er viktig at barna lærer å forholde seg til hverandre på en positiv måte, og å kunne vise omsorg og empati. ​

Avdelingene samarbeider ved å dele inn i mindre grupper på tvers av alder og kjønn for å skape gode lekesituasjoner og bygge gode relasjoner for små og store. Gruppeinndelingen varierer av hensyn til vennskap, lek og utfoldelse. Vi har også aldersrene grupper, spesielt for førskolebarna, som fordyper seg i egne prosjekter. Utover det vil vi være fleksible i forhold til barnas behov og ønsker. I gruppene våre prioriteres leken, med noen voksenstyrte aktiviteter innimellom.

 

Møt våre ansatte

I Rustadporten arbeider en gjeng med flotte menn og damer på tvers av avdelinger og stillinger. Her har vi både ansatte som har vært her siden oppstart i 1999, og noen nye tilskudd som har kommet i løpet av de siste årene. Her kan du lese om hvem vi er og hvor lenge vi har vært i Rustadporten barnehage.


© Rustadporten Barnehage 2019 -