Vårt uteområde

Vårt uteområdet ble gjennstand for omfattende oppgradering sommeren 2019. Besøk oss og se hvor fint det har blitt!

© Rustadporten Barnehage 2019 -